Wo2Slachtoffers.nl

Abbema, van, Jetze Broers

Geboortedatum:
19 december 1884 (Longerhouw/Friesland, Nederland)
Overlijdensdatum:
7 maart 1944 (Witmarsum/Friesland, Nederland)

Biografie

Jetze Broers van Abbema werd op 19 december 1884 geboren als zoon van Broer Johans van Abbema ((12 juni 1852 Witmarsum - 17 augustus 1919 Schettens) en Tietje Jetses van Abbema-Reitsma (25 december 1854 Schettens - 17 april 1926 Schettens). Hij was op 11 mei 1910 in Bolsward gehuwd met Lijsbeth Johannes Osinga (17 juli 1889 Idzega - 1 januari 1960 Witmarsum). Hij woonde in Witmarsum, nu Schettens, Buiten de Kom 37 (nu: Marnedijk 37). Op 7 maart 1944 werd om nog onduidelijke redenen (waarschijnlijk persoonsverwisseling) een razzia uitgevoerd op de boerderij van Jetze Broers van Abbema. Hierbij werd Jetze doodgeschoten.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- KOOISTRA, J., Een laatste saluut, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2010.
- KOOISTRA, J. e.a., Represailles in Friesland 1940-1945, Louise, Uitgeverij, 2013.
- WIJBENGA, P., Bezettingstijd in Friesland, deel 2, De Tille, 1978.
- Abbema, Johannes van & en Jetze / Friese Verzetsstrijders WO2 / Historie-Friesland | Spanvis.com
- mededelingen (kleinzoon) Hijltje van Abbema
- Alle Friezen